BETA Toto je nová stránka, neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Splnomocnenie

Ak z rôznych dôvodov nemôžete alebo nechcete vstupovať do elektronickej schránky Vašej organizácie, môžete na jej používanie niekoho splnomocniť.

Splnomocnenej osobe by ste mali dôverovať, nakoľko bude mať oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Rozsah oprávnenia môžete časovo ohraničiť a ľubovoľne nastaviť (či má byť prístup do elektronickej schránky úplný alebo čiastočný, aké úkony v akých priečinkoch môže splnomocnená osoba realizovať a pod.). Nezabudnite, že osoba, ktorú chcete splnomocniť, musí mať občiansky preukaz s elektronickým čipom (prípadne doklad o povolení na pobyt s čipom alebo alternatívny autentifikátor) a bezpečnostný osobný kód (BOK).

Poznámka: V prípade, ak iba nemáte čas na každodennú kontrolu elektronickej schránky, môžete si nastaviť zasielanie oznámení cez SMS alebo e-mail. Neunikne Vám tak žiadna nová správa. K postupu na nastavenie oznámení si môžete pozrieť inštruktážne video alebo prečítať stručný návod.

Ako vybranú osobu splnomocniť? Udelením oprávnenia. Máte na to dve možnosti:

ELEKTRONICKY

Oprávniť týmto spôsobom môžete cez funkciu dostupnú priamo v elektronickej schránke vtedy, ak sa viete do elektronickej schránky prihlásiť, a teda už máte občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom alebo alternatívny autentifikátor a bezpečnostný osobný kód (BOK). Výhody elektronického udelenia oprávnenia.

LISTINNE

Udeliť oprávnenie týmto spôsobom odporúčame využiť iba vtedy, ak nemáte občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom alebo alternatívny autentifikátor a bezpečnostný osobný kód (BOK) (napr. v prípade zahraničného štatutára).