BETA Toto je nová stránka, neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Oznam

Od 1. júna 2020 štát postupne spúšťa aktiváciu elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. V praxi to znamená, že po firmách zapísaných v Obchodom registri SR začne štát elektronicky komunikovať aj s organizáciami mimovládneho neziskového sektora. Do ich aktivovanej elektronickej schránky tak môžu byť od úradov doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.

Viete, že...

začne štát elektronicky doručovať nadáciám, neziskovkám, fondom, OZ-kám, cirkvám, komorám, odborom, politickým stranám a ďalším organizáciám.

Týka sa táto povinnosť od 1. júna 2020 aj mňa?

Prečítať si ich môžete,
iba ak máte občiansky preukaz:

1

s čipom

2

a bezpečnostným
osobným kódom BOK