BETA Toto je nová stránka, neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Nemám občiansky preukaz s čipom

Ste občan SR a ešte nemáte občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK? Zastavte sa na ľubovoľnom okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Tu požiadajte o vydanie občianskeho preukazu s čipom a rovno si aktivujte aj bezpečnostný
osobný kód BOK. Bez nich si svoju úradnú elektronickú schránku neotvoríte.

Ste štatutár-cudzinec?

Chcete na správu elektronickej schránky niekoho splnomocniť?