BETA Toto je nová stránka, neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Splnomocnenie – listinné

udelenie oprávnenia inej osobe na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou

Preverte si, či osoba, ktorej chcete oprávnenie udeliť, naozaj má občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom alebo alternatívny autentifikátor a bezpečnostný osobný kód (BOK).

Postup:

1

Podľa toho, komu chcete udeliť oprávnenie, si stiahnite jednu z nižšie uvedených listinných žiadostí:

Žiadosť na udelenie oprávnenia fyzickej osobe
Žiadosť na udelenie oprávnenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi

2

Žiadosť vyplňte buď priamo v počítači alebo si ju vytlačte a vypíšte perom. Povinné polia sú označené hviezdičkou. Odporúčame Vám si najskôr prečítať Informácie k podaniu žiadosti, ktoré sú uvedené na konci žiadosti (nájdete tam napr. bližšie informácie o úradnom osvedčení podpisu mimo územia Slovenskej republiky).

3

Vpísaním X do polí k aktivitám určíte, čo všetko môže Vami splnomocnená osoba vykonávať. Ak zvolíte aj „Možnosť postúpiť oprávnenia“, umožníte splnomocnenej osobe delegovať udelené oprávnenia ďalšej osobe bez nutnosti Vášho súhlasu.

4

Následne je potrebné na žiadosti úradne osvedčiť podpis štatutára (ak je štatutárov viac, je potrebné úradne osvedčiť podpisy všetkých štatutárov). Podpis Vám úradne osvedčí ktorýkoľvek notár alebo obecný/mestský úrad.

5

Žiadosť doručte osobne alebo poštou na adresu:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II
821 01 BRATISLAVA

6

Vaša žiadosť sa spracuje v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia a o jej vybavení Vám príde informácia na e-mail, ktorý ste uviedli v žiadosti.