Oprávnenie listinné

Ešte raz si preverte, či vami vybraná osoba má:

A

Občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK alebo

B

Doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK

Tejto osobe udelíte oprávnenie nasledovne:

1

Stiahnite si žiadosť o udelenie oprávnenia z tohto linku

2

Vyplňte všetky potrebné údaje

Zaškrntutím aktivít určíte, čo všetko môže vami splnomocnená osoba vykonávať. Ak zaškrtnete aj možnosť „postúpiť“, dávate dotyčnej osobe možnosť delegovať správu schránky ďalšej osobe.

3

Oprávnenie vytlačte

4

Odneste ho na notársky úrad, kde váš podpis overí notár

5

Oprávnenie s overeným podpisom pošlite na adresu:

Úrad vlády SR
P. O. BOX 11
Námestie slobody 1
810 05 Bratislava 15

Úrad vlády SR vašu žiadosť vybaví do 10 pracovných dní.

Upozornenie:
Ak váš podpis overuje notár mimo SR, je potrebná aj následná superlegalizácia alebo apostila.