Viete, že

od 1. júla 2017 vám úradné zásielky budú postupne doručované do úradnej elektronickej schránky vašej firmy?

Prečítať si ich môžete,
iba ak máte občiansky preukaz:

1

s čipom

2

a bezpečnostným
osobným kódom BOK