OZNAM

Na kontaktné centrum slovensko.sk sa dnes obrátilo viacero podnikateľov, ktorí si vo svojich e-mailových schránkach našli správu z domény www.statutari.com. Názov webovej stránky je podobný oficiálnemu štátnemu portálu www.statutar.sk. Upozorňujeme, že ide o komerčnú aktivitu súkromnej spoločnosti, ktorá nie je nijakým spôsobom prepojená na štátne inštitúcie.

Viete, že

od 1. júla 2017 vám úradné zásielky budú postupne doručované do úradnej elektronickej schránky vašej firmy?

Prečítať si ich môžete,
iba ak máte občiansky preukaz:

1

s čipom

2

a bezpečnostným
osobným kódom BOK