Viete, že

dôležité úradné zásielky vám začnú byť postupne doručované do úradnej elektronickej schránky vašej firmy?

Prečítať si ich môžete,
iba ak máte občiansky preukaz:

1

s čipom

2

a bezpečnostným
osobným kódom BOK