Splnomocnenie

Ak z rôznych dôvodov nemôžete vstupovať do úradnej elektronickej schránky vašej firmy alebo jednoducho nemáte na jej kontrolu čas, môžete na jej používanie niekoho splnomocniť.

Splnomocnenej osobe by ste mali dôverovať, nakoľko bude konať v mene vašej firmy. Rozsah právomocí môžete nastaviť, nezabudnite len, že dotyčná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód BOK.

Ako vybranú osobu splnomocniť? Udelením oprávnenia. Máte na to 2 možnosti:

ELEKTRONICKY

Oprávniť týmto spôsobom môžete len vtedy, ak už máte občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom BOK.

LISTOM

Udeliť oprávnenie týmto spôsobom môžete, aj keď nemáte občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom BOK. Pre štatutárov bez povoleného pobytu je toto jediná možnosť.